Sitelerinizi Toplu Pingleme Yapabileceğiniz Araçlar

Sitelerinizin index hızlarının bir çok kriteri vardır. Kaliteli backlink almış siteler ve sürekli güncel olup kullanıcılar tarafından sık takip edilen sitelerin hızlı index sorunu yoktur. Arama motorları botlarının sitenizden haberi olması için sitemap dosyanızı google search console üzerinden veya diğer arama motorlarının sitemap ekleme alanlarından yaparsanız kolay erişecektir.

Sitemap eklemenize rağmen bazen botlar sitenizi ziyaret etmemektedir. Bu durumda sitenizi ziyaret etmesi için devreye pingleme siteleri girmektedir. Birden fazla pingleme yapmak için toplu pingleme (mass ping)siteleri vardır.

Dikkat etmeniz gereken husus aşırı pingleme yapmadan güncellenen sitenizi veya sayfalarınızı bir defa göndermeniz yeterlidir.

İşte toplu pingleme (mass ping) yapabileceğiniz kaliteli web siteleri:

--

--

Senior Frontend Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store